కామ, క్రోధ లోభాలనేవి జ్ఞాన రత్నాన్ని హరిస్తాయని చెప్పి, ప్రకృతి నియమాలు, వనరులను గురించి తొలుత ప్రస్థావించిన విశిష్టాద్వైత స్థాపనాచార్యులు శ్రీ శ్రీ శ్రీ రామానుజాచార్యులు

0

Share.

About Author

Leave A Reply